TANITIM


OİB, OSD, OTEP, TAYSAD organizasyonu ve SAE işbirliği ile 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde 3.sü düzenlenecek olan ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC”, otomotiv sanayinin mühendislik konularında atılması gereken adımları, mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut dinamiklerini ve uluslararası alanda uzmanların görüşlerini teknik bir perspektif ile katılımcılarla paylaşmayı amaçlamaktadır.

Ülkemizin lider sanayi grupları arasında yer alan ve ülke ekonomisine etkileri ciddi boyutlarda olan otomotiv sanayii içinde;
 • Mühendislik, Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinin geliştirilmesine,
 • Üniversiteler ve endüstri arasındaki işbirliğinin desteklenmesine,
 • Ürün geliştirme ve inovasyon kapasitesini artırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde mühendislik şirketleri aracılığıyla alternatif kaynakların kullanımının teşvik edilmesine
gereksinim duyulmaktadır.

Bu ihtiyaca paralel eğitim ve geliştirme faaliyetleri, hem araştırma hem de mühendis kadroları için gereklidir.

IAEC, bu amaç ve gerekliliklere dayanarak, otomotivdeki mühendislik ve ARGE faaliyetlerine yön verme, algı yönetimi ve bilgi paylaşımı için planlanmaktadır.

Bu yıl “Otomotivde Elektronik ve Yazılımın Bugünü ve Yarını” teması çerçevesinde, “Otomotivde Elektronik ve Yazılıma Yönelik Gelişmeler”, “Yazılım Güvenliği ve Blok Zinciri”, “Akıllı Araçlar için Düzenlemeler ve Testler”, “Akıllı Araçlar için Adaptif Platform”“Gelişen Yeni Teknolojilerin Otomotiv Ekosistemine Etkisi”, “5G ve Araçlar Arası Haberleşmenin Geleceği”, “Araçlarda Elektroniğin Geleceği”, “Araçlarda Yapay Zekâ”, “Teknoloji ve Etik”, “Otomotivde İç Girişimcilik Stratejileri”, “Gelişen Teknolojiler ve Yenilikçi Girişimlerin Otomotiv Sektörüne Etkileri” konularının değerlendirileceği konferansta, ayrıca bu yıl düzenlenen “IAEC 1. Otomotiv Tez Ödülleri” ödül töreni de yer alacaktır.

SAE International (Society of Automotive Engineers), konferansın seçilmiş konularında uluslararası uzman konuşmacılar ile konferansı desteklemektedir.

LOKASYON


Swissotel The Bosphorus
Vişnezade Mh., Acısu Sokağı No:19, 34357 Beşiktaş/İstanbul
ORGANİZASYON


OIB
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB); 1991 yılında, Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) adıyla, 246 üye ve 163 milyon dolar ihracat ile Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) bünyesinde Bursa'da kurulmuştur. 2017 yılı sonu itibariyle, Türkiye'nin 45 ilinde bulunan toplam 4.700 aktif üyesi ve 25,6 milyar dolar ihracatı ile OIB, ülke ihracatının lokomotifi durumundaki otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisidir.

Türkiye'de ihracat yapan bütün otomotiv ana ve yan sanayi şirketleri otomotiv ihracatçılarının koordinatör birliği olan OİB'nin üyesidir.

27 yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam eden ve UİB tarafından gerçekleştirilen toplam ihracattan %87 pay alan birlik, yıllardır sürdürdüğü ihracat liderliğini kararlılıkla devam ettirmektedir.

Son 12 yılın ihracat şampiyonu ve Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü olan otomotiv endüstrisi, Avrupa ticari araç üretiminde birinci sırada bulunmaktadır.


OSD
11 otomotiv üreticisi firmanın bir araya gelmesi ile 11 Ocak 1974 tarihinde ilk kuruluş toplantısını gerçekleştiren Derneğimiz, 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre gerekli şartları sağlayarak 14 Haziran 1974 tarihinde “Motorlu Kara Nakil Vasıtaları Kamyon, Kamyonet, Traktör, Otobüs ve Otomobil İmalatçıları Sanayii Derneği” adı altında kurulmuştur.

7 Kasım 1979 tarihinde yapılan tüzük değişimi ile adı “Otomotiv Sanayii Derneği” olarak değiştirilen dernek, günümüzde, her biri küresel birer oyuncu olan 14 üye firması ve geniş uzman kadrosu ile ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni geliştirmeye yönelik çalışmalarını 44 yıldır başarı ile sürdürmektedir. OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) üyesi olan OSD, ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni uluslararası platformda temsil etmektedir.

Sanayimizin rekabetçiliği açısından son derece önemli olan özellikle Teknik Mevzuat konularında da AB ve BM/AEK nezdinde gelişmeleri yakından takip etmek üzere, ACEA (The European Automobile Manufacturers' Association) bünyesinde AB’den ilgili ülke derneklerinin katılımıyla güncel küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği “Liaison Commitee” faaliyetlerinde ülkemizi temsil etmektedir.


OTEP
TÜBİTAK desteği ile 2008 yılında kurulan “Otomotiv Teknoloji Platformu” (OTEP), Türkiye’de faaliyet gösteren, Otomotiv Sanayi ile doğrudan veya dolaylı ilgili, Ar-Ge yapan kuruluşların bir platform etrafında birleşmesini sağlamayı ve yaratılan sinerji ile Otomotiv Sanayindeki Ar-Ge kapasitesini arttırarak, bu alanda Türkiye’nin uzun dönemli rekabetçiliğini koruması için gerekli çalışmaları, ortak akıl yöntemi ile tespit etmeyi ve başlatmayı hedeflemektedir.

Otomotiv ana sanayi, tedarikçi, mühendislik, test ve analiz, koordinasyon ve ilgili Yüksek Öğretim Kurumları’nın önemli bir kısmı OTEP üyesi olup, platform içerisinde Sektördeki bilgi ve teknoloji geliştiren ve üreterek pazarlayan paydaşlar dengeli şekilde temsil edilmektedir .

Buna bağlı olarak Misyonu ve Vizyonunu şu şekilde belirlemiştir;

Vizyon: “Türkiye Otomotiv Sanayi Ar-Ge ve İnovasyon altyapısının uluslararası alanda rekabetçi hale getirilmesi”

Misyon: “Ar-Ge ve İnovasyon yeteneğini geliştirecek işbirliği ve politikaların oluşturulması”

Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP) “Ar-Ge ve İnovasyon için yatırım teşvikini harekete geçirmek ve teknolojik olarak yenilikçi bir ekonomi ortaya çıkarmak için ulusal, bölgesel ve Avrupa ölçeğindeki faaliyetleri koordine etmek suretiyle katma değer yaratmak” amacı ile Vizyon ve Misyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.


TAYSAD
TAYSAD;
 • Bu yıl 40. Kuruluş yıldönümünü kutlayan TAYSAD, Türk otomotiv tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisidir.
 • 400 üyesiyle otomotiv tedarik sanayi üretiminin % 70’ini ve ihracatının da % 80’ini temsil etmektedir.
 • Sayısal olarak üyelerinin % 80’i Marmara, % 12’si Ege ve % 8’ide diğer bölgelerimizde faaliyet göstermektedir.
 • Üyesi bulunan 400 firma, 160 bin’den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
 • Üyelerinin % 25’i yabancı sermaye ortaklığı ile üretim yapmaktadır.
 • Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği CLEPA’nın üyesidir. (www.clepa.be)
 • Yurt içi ve yurt dışı kurumlarca, otomotiv tedarik sanayii mamul alımlarında referans kurum niteliğini taşımaktadır.
 • ESCA Silver Label ve ISO 9001 sertifikalarına sahiptir.

Vizyonumuz
“3T-10-2030”
Türk Otomotiv Tedarik Sanayini, Küresel Otomotiv Pazarında Tasarım-Teknoloji-Tedarik gücü ile ilk 10’a taşımak.

Misyonumuz
TAYSAD, kendi sektöründeki en yetkin sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerinin beklentilerini karşılamak ve Otomotiv Tedarik Sanayi’nin küresel ölçekte ve rekabetçi işletmelerle sürdürülebilir büyümesine destek olmak için stratejiler oluşturmaktadır.

Değerlerinden aldığı güçle, resmi kurumlar ve paydaşları ile eşgüdüm içinde çalışarak, kendi sektöründe ‘Referans Kurum’ olma özelliğinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için kendisini geliştirmeye devam edecektir.


Destekleyen

SAE International
SAE INTERNATIONAL;
SAE International (American Society of Automotive Engineers), bünyesinde havacılık, otomotiv ve ticari araç sanayinden 128.000’den fazla mühendis ve ilgili teknik uzmanları bulunduran ABD merkezli global bir Dernektir. SAE International’ın temel yetkinlik alanları yaşam boyu öğrenme ve teknik standartlar geliştirmesine yönelik çalışmaları koordine etmektir. Bu amaçla SAE pek çok yayın çıkarmakta, konferans ve kongreler düzenlemekte ve mesleki denetim görevleri yürütmektedir.


DÜZENLEME KURULU


Prof. Dr. Orhan Behiç Alankuş
OKAN ÜNİVERSİTESİ
IAEC’18 Konferans Başkanı

Doç. Dr. Özgen Akalın
İTÜ

Prof. Dr. Günay Anlaş
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Süheyl Baybalı
TAYSAD

Efe Erdem
FORD OTOSAN

Doç. Dr. Alptekin Ergenç
YTÜ

Prof. Dr. Mustafa İlhan Gökler
ODTÜ

Özlem Güçlüer
OSD

Serhat Türker
TAYSAD

Özcan Kolbaşı
OİB

Alper Kaya
OİB

İffet İyigün Meydanlı
FARPLAS

Ernur Mutlu
OTEP

Dr. Ömür Öcal
VESTEL

Deniz Özdemir
INFOTRON

Sonay Uluca Sabuncu
ANADOLU ISUZU

Canan Ergün Tavukçu
OSD

Mustafa Üstertuna
MERCEDES-BENZ TÜRK


DANIŞMA KURULU


Prof. Dr. Metin Ergeneman
İTÜ

Prof. Dr. Ali Göktan
İTÜ

Prof. Dr. Cem Soruşbay
İTÜ

İbrahim Korkmaz
TOFAŞ

Umut Genç
EATRON YAZILIM VE MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ
Yazılım ve Mühendislik Teknolojileri

Tolga Kaan Doğancıoğlu
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

Prof. Dr. Haluk Görgün
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Dr. Tarık Öğüt
FİGES

Prof. Dr. Tuna Balkan
ODTÜ

Doç. Dr. İpek Başdoğan
KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Dr. İsmail Durgun
TOFAŞ

Prof. Dr. Murat Ereke
İTÜ

Prof. Dr. N. Sefa Kuralay
DEÜ

Dr. Recep Kurt
MARTUR

Yrd. Doç. Dr. Emir Kutluay
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Ferruh Öztürk
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Melih Papila
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Nejat Tuncay
OKAN ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. Erdem Uzunsoy
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Mustafa Ünel
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Samim Ünlüsoy
ODTÜ


Teknik Yönetmen

Ali Tanju
DECİ İletişim

IAEC Ekibi

Meral Turan Akırmak - OSD
Burak Şahin – TAYSAD