AMAÇ

Otomotiv alanında tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları için bir yarışma düzenlenmesi ve yarışmaya katılan tezler arasında bir değerlendirme yapılarak ödüllendirilmesi planlanmıştır.

Bu ödül süreci ile IAEC’nin öncelikli amaçlarına uygun olarak;
 • Otomotiv alanındaki mühendislik çalışmalarının teşvik edilmesi,
 • Bu alandaki bilimsel araştırmalara yönelim sağlanması,
 • Yapılan çalışmaların görünürlüğünün artırılarak tez sonuçlarının sanayide değere dönüştürülebilmesi,
 • Sanayinin üniversite ile işbirliğinin artırılabilmesi,
hedeflenmiştir.

KAPSAM ve KATILIM ŞARTLARI

IAEC’18 Otomotiv Tez Ödülleri Yarışmasına başvuru yapılabilmesi için, tezlerin;
 • 31 Ocak 2010 - 31 Ocak 2018 yılları arasında kabul edilmiş olması,
 • T.C.’nde ya da KKTC’nde YÖK tarafından tanınan bir üniversite tarafından yürütülmüş olması,
 • Kapsamında ve/veya anahtar kelimelerinde “Otomotiv” kelimesinin ayrıca belirtilmiş olması gerekmektedir.
Başvuru, yüksek lisans ya da doktorasını tamamlamış olan kişiler veya tezin danışman akademisyenleri tarafından yapılmalıdır.

BAŞVURU SÜRECİ

 • Tez ödülüne başvurmak isteyen mezunlar, ekteki formu eksiksiz doldurarak IAEC’18 web sitesi üzerinden (www.iaec.ist) başvurularını tamamlayabilirler.
 • Tez sahibinin veya danışmanının kişisel olarak başvurusu gerekir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Proje sonuçlarının sanayide uygulanabilirliği ve kullanılabilirliği,
 • Projenin çıktılarının katma değer ve yaygın etki sağlama yeteneği,
 • Yenilikçilik ve teknolojik katkı seviyesi,
 • Projede kullanılan yöntem ve yaklaşımların bilimsel düzeyi, etkinliği ve yeterliliği,
 • Gerçekçi kısıt ve kriterlerin yeterli incelenmesi,
 • Makale ve patent çıktıları.

TAKVİM

Yarışma başvuru sürecinin kapatılması
10 Eylül 2018
Ön değerlendirme, geri bildirim ve düzeltmeler ilk elemelerin tamamlanması
28 Eylül 2018
Jürinin toplanması ve derecelendirmelerin belirlenmesi
15 Ekim 2018
IAEC’de ödül alan tezlerin sunumu ve Ödül Töreni
2 Kasım 2018

DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve JÜRİ

 • Başvuruların kapanış tarihine kadar IAEC Ön Değerlendirme Kurulu tarafından şekilsel eksiklik kontrolleri tamamlanır.
 • IAEC Düzenleme Kurulu tarafından seçilen 7 kişilik jüri, başvuruları yukarıda belirtilen kriterler üzerinden değerlendirerek ilk 10 ve ilk 3 tezi belirler.
 • Değerlendirme sonuçları, konferans öncesinde web sitesinde yayınlanır ve belirtilen iletişim bilgileri üzerinden başvuru sahiplerine ayrıca haber verilir.

ÖDÜLLER

 • İlk 10 tez konusu için IAEC alanında poster alanı ayrılarak poster sunuşu imkanı sağlanacaktır.
 • İlk 3 dereceye giren tez sahibi ve tez danışmanına konferans sırasında düzenlenecek tören ile ödülleri verilecektir.

  ÖDÜLLENDİRME:
  Yarışmada dereceye giren ilk 3 tez, SAE (Society of Automotive Engineers)'in düzenlediği yurt dışı konferanslarından birine katılım* ile ödüllendirilecektir.
  * Ödül, yol ve konaklama giderlerini kapsamaktadır.
 • IAEC Düzenleme Kurulu ayrıca, başarılı projelerin Üniversite TTO’ları ve sanayi arasında köprü oluşturarak, sonuçların ticarileşme sürecinde iletişimini destekleyecektir.
 • Ödül kazanan ilk 3 tez, konferans sırasında projesini sunum olarak da (10’ar dakika) paylaşabilecektir.