Bernhard Raser

Bernhard Raser, Graz University of Applied Sciences’dan Otomotiv Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine ve Kapfenberg University of Applied Sciences’dan   Uluslararası Endüstriyel Yönetim alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Enerji tedariği alanındaki önemli iş tecrübesinin yanı sıra AVL List GmbH'ye katıldı ve 15 yılı aşkın süredir otomotiv endüstrisinde çalışıyor. Farklı OEM'ler için geliştirme mühendisi olarak çalıştıktan sonra, egzoz son işlem ve OBD kalibrasyonu için grup lideri ve proje yöneticisi oldu. Bernhard Raser, otomotiv geliştirme çalışmalarını ağırlıklı olarak ağır hizmet tipi yol uygulamaları ve farklı pazarlar için yol dışı mobil makineler alanında gerçekleştirdi. 2018'den bu yana içten yanmalı motor tabanlı güç aktarma organlarına sahip Ticari Yol Araçları Ürün Grubu Müdürüdür.