Şahin Ardıyok

Balcıoğlu Selçuk Akman ve Keki Avukatlık Ortaklığı’nda ortak olan Şahin Ardıyok, Ortaklığın regülasyon ve rekabet hukuku ile ilgili hizmetlerine liderlik etmektedir. Av. Şahin Ardıyok, Kara Harp Okulu işletme bölümü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Ankara Üniversite’sinde işletme ve Şikago Üniversitesi’nde hukuk yüksek lisansı yapmıştır. Ardıyok, Rekabet Kurumu’ndaki görevi sırasında özellikle telekomünikasyon, otomotiv, ulaşım, yazılı ve görsel medya, bilgi teknolojileri, elektrik/elektronik sektörlerine yönelik önemli rekabet incelemeleri ve soruşturmalarda çalışmıştır. Ardıyok’un Rekabet Kurumu 2. Daire’de edindiği tecrübe ve bilgi birikimi, regülasyona yönelik ilgisinin oluşmasında ve bu alanda uzmanlık edinmesinde etkili olmuştur. Ardıyok, halihazırda Alabama Üniversitesi’nde doktora yapmaktadır ve tez konusu “Elektrikli Araçlar ve Şarj Altyapılarına Yönelik Rekabet Hukuku Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi”dir.
Av. Şahin Ardıyok’un Regülasyona yönelik hizmet sunduğu alanlar yalnızca telekomünikasyon, enerji ve yayıncılık gibi düzenleyici kurumların varlığının söz konusu olduğu sektörlerle kısıtlı değildir. Bunun yanı sıra devletin ekonomik regülasyon araçlarını kullanarak müdahale ettiği diğer endüstrilere (ilaç, sağlık, çevre, vb.) yönelik de yoğun olarak müvekkillerine destek sunmaktadır. Av. Şahin Ardıyok ile hukukçu ve iktisatçılardan oluşan çalışma arkadaşları, büyük ulusal firmaları ve çokuluslu şirketleri, kamu kurumlarını ve sivil toplum örgütlerini pek çok Rekabet Kurulu soruşturması, birleşme/devralma bildirimleri, regülasyon bildirimleri, iptal davaları, anti-damping soruşturmaları ve kişisel verilen korunması hukuku projelerinde temsil etmektedir. Ardıyok ve ekibi, karmaşık soruşturma ve birleşme/devralma bildirimleri ile ekonomik regülasyonların ve bunlara uyum yükümlülüğünün söz konusu olduğu hemen hemen tüm sektörlerde geniş çaplı ve önemli tecrübeye sahiptir. Bütüncül bir çerçevede müvekkillerine hizmet sunabilmek adına Ardıyok, aynı zamanda ofisin Ticaret Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Dava Takibi ile diğer ekiplerine de destek olmaktadır.
Ardıyok geçmişte, İstanbul İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “İlaç Hukuku” ve “Telekomünikasyon Hukuku” adlı dersleri vermiştir. Hali hazırda, Ankara Bilkent Üniversitesi’nde “Regülasyon Ekonomisi ve Hukuk” (İngilizce olarak) ile “Enerji Hukuku ve Politikası” derslerini vermektedir. Kendisi ayrıca kaleme aldığı makalelerle akademik dünyaya katkı sağlamaktadır: “Akaryakıt Piyasasında Fiyat Katılığı: Farklı Coğrafi Pazar Yaklaşımıyla Bir Çözüm”, “Yeni Motorlu Araçlar Grup Muafiyeti Yönetmeliğinin Satış Sonrası Teoriler Altında Ampirik Analizi” ve “Otomobil Sektöründe Rekabet Kuralları ve Politikaları” bunlardan sadece birkaçıdır. Ardıyok, Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku Merkezi Danışma Kurulu Üyesidir ve pek çok farklı üniversitenin organize ettiği çeşitli sertifika programlarında uzmanlık alanlarına yönelik dersler vermektedir. Hem ulusal hem de uluslararası arenada rekabet hukukuna yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ile tanınan Şahin Ardıyok, Milletler Arası Ticaret Örgütü’nün (ICC) Rekabet Komisyonu’nda Türkiye’yi temsilen yer almakta ve Uluslararası Rekabet Ağı’nda (ICN) sivil toplum örgütleri temsilcisi (NGA) olarak çalışmaktadır. Ardiyok ayrıca Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği’nde (TEHAD) aktif bir üyedir.