TANITIM


OİB, OSD, OTEP, TAYSAD tarafından SAE işbirliği ile 2016 yılından bu yana her sene farklı bir ana tema ile organize edilen ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC”, 5. kez düzenleneceği 2020 yılında yaşamakta olduğumuz küresel pandemi nedeniyle bu kez fiziki etkinlik yerine sanal platformda Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC”, otomotiv sanayiinde mühendislik konularında atılması gereken adımları ve mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut dinamikleri ile uluslararası alanda uzman görüşlerinin teknik bir perspektif ile katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır. 

Ülkemizin lider sanayi grupları arasında yer alan ve ülke ekonomisine çok önemli katkıları olan otomotiv sanayiinde;
 • Mühendislik, Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinin geliştirilmesine,
 • Üniversiteler ve endüstri arasındaki işbirliğinin desteklenmesine,
 • Ürün geliştirme ve inovasyon kapasitesini artırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde mühendislik şirketleri aracılığıyla alternatif kaynakların kullanımının teşvik edilmesine
gereksinim duyulmaktadır. 

Bu ihtiyaca paralel eğitim ve geliştirme faaliyetleri, hem araştırma hem de mühendis kadroları için gereklidir. 

IAEC, bu amaç ve gerekliliklere dayanarak, otomotivdeki mühendislik ve ARGE faaliyetlerine yön verme, algı yönetimi ve bilgi paylaşımı için düzenlenmektedir. 


IAEC’20, 9-12 Kasım 2020 tarihleri arasında 4 güne yayılmış bir etkinlik takviminde,  ana tema olarak belirlenen “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı” içeriğinde yer alan ilginç konu ve uzman konuşmacılarıyla otomotiv mühendisliği alanında dünyadaki gelişmeleri Türk Otomotiv Sanayi ile paylaşmaya ve gelişime katkıda bulunmaya devam edecektir. 

4 gün süresince, günün çeşitli zaman dilimlerine yayılmış olan program yapısıyla video konferans platformu üzerinden gerçekleşecek olan konferansımızda,  “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı” ana teması çerçevesinde “Kolaylaştırıcılar - Nesnelerin İnterneti ve 5 G”, “ Veri Yönetimi, Bulut Bilişim ve Siber Güvenlik”, “Bağlantılı Araçlarda İletişim Güvenliği”, “Otonom Araçlar”, “OPINA Projesi Tanıtımı” “Akıllı Şehirler”, “Bağlantılı Elektrikli Araçlar”, “Eğitim ve Ar&Ge” konularına odaklanılacaktır.

SAE International (Society of Automotive Engineers) konferansı desteklemektedir.


ORGANİZASYON


OIB
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB); 1991 yılında, Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) adıyla, 246 üye ve 163 milyon dolar ihracat ile Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) bünyesinde Bursa'da kurulmuştur. 2019 yılı itibariyle, Türkiye'nin 44 ilinde bulunan toplam 6.136 aktif üyesi ve 27,2 milyar dolar ihracatı ile OIB, ülke ihracatının lokomotifi durumundaki otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisidir.

Türkiye'de ihracat yapan bütün otomotiv ana ve yan sanayi şirketleri, otomotiv ihracatçılarının koordinatör birliği olan OİB'in üyesidir.

29 yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam eden ve UİB tarafından gerçekleştirilen toplam ihracattan %86 pay alan birlik, yıllardır sürdürdüğü ihracat liderliğini kararlılıkla devam ettirmektedir.

Son 14 yılın ihracat şampiyonu ve Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü olan otomotiv endüstrisi, 2019 yılı itibariyle Avrupa ticari araç üretiminde üçüncü sırada bulunmaktadır.


OSD
11 Ocak 1974 tarihinde ilk kuruluş toplantısını gerçekleştiren OSD, 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre gerekli şartları sağlayarak 14 Haziran 1974 tarihinde kurulmuştur.

Her biri küresel oyuncu olan 14 üyesi ve geniş uzman kadrosu ile ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni geliştirmeye yönelik çalışmalarını 46 yıldır sürdürmektedir. Ocak 1995’den beri OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) üyesi olan OSD, ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni uluslararası platformda temsil etmektedir.

Sanayimizin rekabetçiliği açısından son derece önemli olan başta Teknik Mevzuat ve Küresel Ticaret konularındaki gelişmeleri yakından takip etmek üzere, Mart 2006’dan beri ACEA (The European Automobile Manufacturers' Association) bünyesinde AB’den ilgili ülke derneklerinin katılımıyla güncel küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği “Liaison Commitee” faaliyetlerinde ülkemizi temsil etmektedir .

Vizyon: Temsil ettiğimiz Türk Otomotiv Sanayii’nin değişen küresel otomotiv eko-sisteminin vazgeçilmez oyuncusu olması.

Misyon: Temsil ettiğimiz Türkiye’deki otomotiv sanayinin ortak çıkarları doğrultusunda ulusal ve uluslararası rekabetçiliğini arttırmak amacıyla politika oluşturmak, ilgili kurumları bu doğrultuda bilgilendirip yönlendirmek ve politika uygulamasında yer almak.


OTEP
TÜBİTAK desteği ile 2008 yılında kurulan “Otomotiv Teknoloji Platformu” (OTEP), Türkiye’de faaliyet gösteren, Otomotiv Sanayi ile doğrudan veya dolaylı ilgili, Ar-Ge yapan kuruluşların bir platform etrafında birleşmesini sağlamayı ve yaratılan sinerji ile Otomotiv Sanayindeki Ar-Ge kapasitesini arttırarak, bu alanda Türkiye’nin uzun dönemli rekabetçiliğini koruması için gerekli çalışmaları, ortak akıl yöntemi ile tespit etmeyi ve başlatmayı hedeflemektedir.

Otomotiv ana sanayi, tedarikçi, mühendislik, test ve analiz, koordinasyon ve ilgili Yüksek Öğretim Kurumları’nın önemli bir kısmı OTEP üyesi olup, platform içerisinde Sektördeki bilgi ve teknoloji geliştiren ve üreterek pazarlayan paydaşlar dengeli şekilde temsil edilmektedir.

Buna bağlı olarak Misyonu ve Vizyonunu şu şekilde belirlemiştir;

Vizyon: “Türkiye Otomotiv Sanayi Ar-Ge ve İnovasyon altyapısının uluslararası alanda rekabetçi hale getirilmesi”

Misyon: “Ar-Ge ve İnovasyon yeteneğini geliştirecek işbirliği ve politikaların oluşturulması”


TAYSAD
TAYSAD;
 • 1978 yılında kurulmuş olup, Türk otomotiv tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisidir.
 • 460 üyesiyle otomotiv tedarik sanayi üretiminin % 65’ini ve ihracatının da % 70’ini temsil etmektedir.
 • Sayısal olarak üyelerinin % 80’i Marmara, % 12’si Ege ve % 8’ide diğer bölgelerimizde faaliyet göstermektedir.
 • Üyesi bulunan 460 firma, 200 bin’den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
 • Üyelerinin % 25’i yabancı sermaye ortaklığı ile üretim yapmaktadır.
 • Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği CLEPA’nın üyesidir. (www.clepa.be)
 • Yurt içi ve yurt dışı kurumlarca, otomotiv tedarik sanayii mamul alımlarında referans kurum niteliğini taşımaktadır.
 • ESCA Silver Label ve ISO 9001 sertifikalarına sahiptir.

Vizyonumuz
“3T-10-2030”
Türk Otomotiv Tedarik Sanayini, Küresel Otomotiv Pazarında Tasarım-Teknoloji-Tedarik gücü ile ilk 10’a taşımak.

Misyonumuz
TAYSAD, kendi sektöründeki en yetkin sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerinin beklentilerini karşılamak ve Otomotiv Tedarik Sanayi’nin küresel ölçekte ve rekabetçi işletmelerle sürdürülebilir büyümesine destek olmak için stratejiler oluşturmaktadır.

Değerlerinden aldığı güçle, resmi kurumlar ve paydaşları ile eşgüdüm içinde çalışarak, kendi sektöründe ‘Referans Kurum’ olma özelliğinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için kendisini geliştirmeye devam edecektir.


Destekleyen

SAE International
SAE INTERNATIONAL;
SAE International, bünyesinde havacılık, otomotiv ve ticari araç sanayinden 128.000’den fazla mühendis ve ilgili teknik uzmanları bulunduran ABD merkezli global bir dernektir.

SAE International’ın temel yetkinlik alanları yaşam boyu öğrenme ve teknik standartlar geliştirmesine yönelik çalışmaları koordine etmektir. Bu amaçla SAE pek çok yayın çıkarmakta, konferans ve kongreler düzenlemekte ve mesleki denetim görevleri yürütmektedir.


DÜZENLEME KURULU


Prof. Dr. M. İrşadi Aksun
IAEC’20 Başkanı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Orhan Behiç Alankuş
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Günay Anlaş
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Süheyl Baybalı
OTEP

Kadir Ceran
TOFAŞ

Gökhan Çabuk
VESTEL

Özlem Güçlüer
OSD

Metin Karadaş
TAYSAD

Ernur Mutlu
OTEP

Sevcan Özkök
OİB

Birgül Polat
OİB

Burak Savak
VESTEL

İlker Şahin
FORD OTOSAN

Ebru Tan
KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Gökhan Tunçdöken
BOSCH


Teknik Yönetmen

Ali Tanju
DECİ İletişim

IAEC Ekibi

Meral Turan Akırmak
OSD

İrem Baçdar
OSD

Öykü Kurulgan
TAYSAD

Elif Saka
OİB

Nuriye Soyer
OİB

Ali Yasin Öz
TAYSAD