TANITIM


OİB, OSD, OTEP, TAYSAD organizasyonu ve SAE işbirliği ile 7 - 8 Kasım 2019 tarihlerinde 4. kez düzenlenecek olan ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC”, otomotiv sanayiinde mühendislik konularında atılması gereken adımları ve mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut dinamikleri ile uluslararası alanda uzman görüşlerinin teknik bir perspektif ile katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır. 

Ülkemizin lider sanayi grupları arasında yer alan ve ülke ekonomisine çok önemli katkıları olan otomotiv sanayiinde;
 • Mühendislik, Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinin geliştirilmesine,
 • Üniversiteler ve endüstri arasındaki işbirliğinin desteklenmesine,
 • Ürün geliştirme ve inovasyon kapasitesini artırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde mühendislik şirketleri aracılığıyla alternatif kaynakların kullanımının teşvik edilmesine
gereksinim duyulmaktadır. 

Bu ihtiyaca paralel eğitim ve geliştirme faaliyetleri, hem araştırma hem de mühendis kadroları için gereklidir. 

IAEC, bu amaç ve gerekliliklere dayanarak, otomotivdeki mühendislik ve ARGE faaliyetlerine yön verme, algı yönetimi ve bilgi paylaşımı için düzenlenmektedir. 

Bu yıl IAEC’19 ana teması olarak belirlenen “Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği” çerçevesinde, “Küresel Elektrikli Araçlar Görünümü”, “Li-Ion Bataryalar: Mevcut durum ve son gelişmeler”, “Elektrikli Araçlar: Pazar, Politika ve Emisyonlar (Hafif Araçlar)”, “xElektrikli Araç Teknolojileri”, “Bataryalar ve Batarya Yönetim Sistemleri”, “Elektrikli Araç Şarj Altyapısı ve Şebekesi”, “Elektrikli Araçlar ve Türkiye’de Otomotiv Sanayiine Etkisi”, “Başarı Öyküleri” ve “Ticari Araçlarda Elektrifikasyon” ana konularına değinilecektir.

SAE International (Society of Automotive Engineers), konferansın seçilmiş konularında uluslararası uzman konuşmacılar ile konferansı desteklemektedir.

LOKASYON


Swissotel The Bosphorus
Vişnezade Mh., Acısu Sokağı No:19, 34357 Beşiktaş/İstanbul
ORGANİZASYON


OIB
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB); 1991 yılında, Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) adıyla, 246 üye ve 163 milyon dolar ihracat ile Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) bünyesinde Bursa'da kurulmuştur. 2018 yılı itibariyle, Türkiye'nin 40 ilinde bulunan toplam 5.100 aktif üyesi ve 28,5 milyar dolar ihracatı ile OIB, ülke ihracatının lokomotifi durumundaki otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisidir.

Türkiye'de ihracat yapan bütün otomotiv ana ve yan sanayi şirketleri otomotiv ihracatçılarının koordinatör birliği olan OİB'nin üyesidir.

28 yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam eden ve UİB tarafından gerçekleştirilen toplam ihracattan %87 pay alan birlik, yıllardır sürdürdüğü ihracat liderliğini kararlılıkla devam ettirmektedir.

Son 13 yılın ihracat şampiyonu ve Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü olan otomotiv endüstrisi, Avrupa ticari araç üretiminde ikinci sırada bulunmaktadır.


OSD
11 Ocak 1974 tarihinde ilk kuruluş toplantısını gerçekleştiren OSD, 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre gerekli şartları sağlayarak 14 Haziran 1974 tarihinde kurulmuştur.

Her biri küresel oyuncu olan 14 üyesi ve geniş uzman kadrosu ile ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni geliştirmeye yönelik çalışmalarını 45 yıldır sürdürmektedir. Ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmekte olan OSD, Ocak 1995’ten beri Uluslararası Otomotiv Sanayicileri Birliği (OICA)’nin üyesi ve Mart 2006’dan beri Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği (ACEA)’nin aktif işbirlikçisidir.

Vizyon: Temsil ettiğimiz Türk Otomotiv Sanayii’nin değişen küresel otomotiv eko-sisteminin vazgeçilmez oyuncusu olması.

Misyon: Temsil ettiğimiz Türkiye’deki otomotiv sanayinin ortak çıkarları doğrultusunda ulusal ve uluslararası rekabetçiliğini arttırmak amacıyla politika oluşturmak, ilgili kurumları bu doğrultuda bilgilendirip yönlendirmek ve politika uygulamasında yer almak.


OTEP
TÜBİTAK desteği ile 2008 yılında kurulan “Otomotiv Teknoloji Platformu” (OTEP), Türkiye’de faaliyet gösteren, Otomotiv Sanayi ile doğrudan veya dolaylı ilgili, Ar-Ge yapan kuruluşların bir platform etrafında birleşmesini sağlamayı ve yaratılan sinerji ile Otomotiv Sanayindeki Ar-Ge kapasitesini arttırarak, bu alanda Türkiye’nin uzun dönemli rekabetçiliğini koruması için gerekli çalışmaları, ortak akıl yöntemi ile tespit etmeyi ve başlatmayı hedeflemektedir.

Otomotiv ana sanayi, tedarikçi, mühendislik, test ve analiz, koordinasyon ve ilgili Yüksek Öğretim Kurumları’nın önemli bir kısmı OTEP üyesi olup, platform içerisinde Sektördeki bilgi ve teknoloji geliştiren ve üreterek pazarlayan paydaşlar dengeli şekilde temsil edilmektedir.

Buna bağlı olarak Misyonu ve Vizyonunu şu şekilde belirlemiştir;

Vizyon: “Türkiye Otomotiv Sanayi Ar-Ge ve İnovasyon altyapısının uluslararası alanda rekabetçi hale getirilmesi”

Misyon: “Ar-Ge ve İnovasyon yeteneğini geliştirecek işbirliği ve politikaların oluşturulması”


TAYSAD
TAYSAD;
 • 1978 yılında kurulmuş olup, Türk otomotiv tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisidir.
 • 425 üyesiyle otomotiv tedarik sanayi üretiminin % 65’ini ve ihracatının da % 70’ini temsil etmektedir.
 • Sayısal olarak üyelerinin % 80’i Marmara, % 12’si Ege ve % 8’ide diğer bölgelerimizde faaliyet göstermektedir.
 • Üyesi bulunan 425 firma, 200 bin’den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
 • Üyelerinin % 25’i yabancı sermaye ortaklığı ile üretim yapmaktadır.
 • Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği CLEPA’nın üyesidir. (www.clepa.be)
 • Yurt içi ve yurt dışı kurumlarca, otomotiv tedarik sanayii mamul alımlarında referans kurum niteliğini taşımaktadır.
 • ESCA Silver Label ve ISO 9001 sertifikalarına sahiptir.

Vizyonumuz
“3T-10-2030”
Türk Otomotiv Tedarik Sanayini, Küresel Otomotiv Pazarında Tasarım-Teknoloji-Tedarik gücü ile ilk 10’a taşımak.

Misyonumuz
TAYSAD, kendi sektöründeki en yetkin sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerinin beklentilerini karşılamak ve Otomotiv Tedarik Sanayi’nin küresel ölçekte ve rekabetçi işletmelerle sürdürülebilir büyümesine destek olmak için stratejiler oluşturmaktadır.

Değerlerinden aldığı güçle, resmi kurumlar ve paydaşları ile eşgüdüm içinde çalışarak, kendi sektöründe ‘Referans Kurum’ olma özelliğinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için kendisini geliştirmeye devam edecektir.


Destekleyen

SAE International
SAE INTERNATIONAL;
SAE International, bünyesinde havacılık, otomotiv ve ticari araç sanayinden 128.000’den fazla mühendis ve ilgili teknik uzmanları bulunduran ABD merkezli global bir dernektir.

SAE International’ın temel yetkinlik alanları yaşam boyu öğrenme ve teknik standartlar geliştirmesine yönelik çalışmaları koordine etmektir. Bu amaçla SAE pek çok yayın çıkarmakta, konferans ve kongreler düzenlemekte ve mesleki denetim görevleri yürütmektedir.


DÜZENLEME KURULU


Prof. Dr. Günay Anlaş
IAEC’19 Başkanı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Özgen Akalın
İTÜ

Prof. Dr. Orhan Behiç Alankuş
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

Burak Aliefendioğlu
AVL

Süheyl Baybalı
TAYSAD

Doç. Prof. Dr. Hasan Bedir
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Ömer Rüştü Ergen
FORD OTOSAN

Doç. Dr. Alp Tekin Ergenç
YTÜ

Prof. Dr. Ali Göktan
İTÜ

Türker Güdü
TOFAŞ

Ernur Mutlu
OTEP

Deniz Özdemir
INFOTRON

Sevcan Özkök
OİB

Birgül Polat
OİB

Osman Sever
OSD

Prof. Dr. R. Nejat Tuncay
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

Mustafa Üstertuna
MERCEDES-BENZ TÜRK

Dr. Tuğçe Yüksel
SABANCI ÜNİVERSİTESİ


Teknik Yönetmen

Ali Tanju
DECİ İletişim

IAEC Ekibi

Meral Turan Akırmak - OSD
Serhat Türker – TAYSAD