Organizasyon

OİB
OSD
OTEP
TAYSAD

Destekleyen

SAE

Hakkımızda

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC 2022 İçin Geri Sayım Başladı!

Prof. Dr. Gündüz Ulusoy(Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi), IAEC’nin Konferans Başkanlığını Yapacak!

 

OİB (Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği), OSD (Otomotiv Sanayii Derneği), OTEP (Otomotiv Teknoloji Platformu), TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) tarafından SAE (Society of Automotive Engineers) işbirliği ile organize edilen ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC”nin yedincisi, 17-18 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul’da fiziki etkinlik olarak gerçekleştirilecektir. Konferansta otomotiv sanayiinde mühendislik konularında atılması gereken adımların, mühendisliğin otomotiv sanayisindeki dinamiklerinin ve uluslararası alanda uzmanların görüşlerinin teknik bir perspektif ile katılımcılarla paylaşılması amaçlanmaktadır.

 

Ülkemizin lider sanayi grupları arasında yer alan ve ülke ekonomisine çok önemli katkıları olan otomotiv sanayiinde;

 

Mühendislik, Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinin geliştirilmesine,

Üniversiteler ve endüstri arasındaki iş birliğinin desteklenmesine,

Ürün geliştirme ve inovasyon kapasitesini artırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde mühendislik şirketleri aracılığıyla alternatif kaynakların kullanımının teşvik edilmesine gereksinim duyulmaktadır. 

 

Bu ihtiyaca paralel eğitim ve geliştirme faaliyetleri, hem araştırma hem de mühendis kadroları için gereklidir.

Bu yılki konferansımızın ana teması, “Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiştir.  2 gün sürecek IAEC’22 programı kapsamında, “Döngüsel Ekonomi”, “Çevresel Etki (Karbon Nötr & Ürün Yaşam Döngüsü)”, “Dijital Dönüşümün Bugünü ve Gelecek Öngörüleri”, “Alternatif Yakıtlı Araçlar ve Altyapısı”, “Elektrikli Araç Şarj Yapısı” konularına odaklanılacaktır