Organizasyon

OİB
OSD
OTEP
TAYSAD

Destekleyen

SAE

Hakkımızda

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC 2023 İçin Geri Sayım Başladı!

Prof. Dr. Tankut Acarman (Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği), IAEC’nin Konferans Başkanlığını Yapacak!

 

OİB (Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği), OSD (Otomotiv Sanayii Derneği), OTEP (Otomotiv Teknoloji Platformu), TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) tarafından SAE (Society of Automotive Engineers) işbirliği ile organize edilen ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC”nin sekizincisi, 2-3 Kasım 2023 tarihleri arasında Bekir Okan Kültür ve Sanat Merkezi'nde fiziki etkinlik olarak gerçekleştirilecektir. Konferansta otomotiv sanayiinde mühendislik konularında atılması gereken adımların, mühendisliğin otomotiv sanayisindeki dinamiklerinin ve uluslararası alanda uzmanların görüşlerinin teknik bir perspektif ile katılımcılarla paylaşılması amaçlanmaktadır.

 

Ülkemizin lider sanayi grupları arasında yer alan ve ülke ekonomisine çok önemli katkıları olan otomotiv sanayiinde;

 

Mühendislik, Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinin geliştirilmesine,

Üniversiteler ve endüstri arasındaki iş birliğinin desteklenmesine,

Ürün geliştirme ve inovasyon kapasitesini artırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde mühendislik şirketleri aracılığıyla alternatif kaynakların kullanımının teşvik edilmesine gereksinim duyulmaktadır. 

 

Bu ihtiyaca paralel eğitim ve geliştirme faaliyetleri, hem araştırma hem de mühendis kadroları için gereklidir.

Bu yıl konferansta, otomotiv sektöründe öne çıkan konulardaki son gelişmelere değinmek amacıyla ’’Elektrikli Araçlar & Yeni Yakıt Teknolojileri’’, ‘’Otonom Araçlar’’ , ‘’Üretimde Akıllı Teknolojiler’’ , ‘’Otomotivde Siber Güvenlik ve Bağlanabilirlik’’, ‘’Sanayinin Karbonsuzlaştırılması’’ ve ‘’Geri Dönüştürülmüş Malzemeler’’ konularına odaklanılacaktır.