Andrea Leitner

Küresel Segment Müdürü, AVL

Andrea Leitner doktora derecesini aldı. 2012 yılında Graz Teknoloji Üniversitesi'nden Bilgi ve İletişim Mühendisliği diplomasını aldı. Sanal Araç Araştırma Merkezi'nde geçirdiği birkaç yılın ardından, Avrupa araştırma projesi ENABLE-S3'ün araştırma projesi yöneticisi olarak AVL List GmbH'ye katıldı. AVL ADAS/AD test çözümlerinin mimarisinden sorumlu olduktan sonra AVL ADAS/AD test çözümlerinin Geliştirme Başkanı rolünü üstlendi. Yakın zamanda Global İş Segmenti Yöneticisi rolüyle AVL ADAS/AD araçları ve çözüm işinden sorumlu oldu.