Dr. Ahmet Saracoğlu

CEO ve Kurucu Ortak, Kuartis

Kuartis, CEO ve Kurucu Ortak: Ankara kökenli girişimci ve mühendis Dr. Ahmet Saracoglu lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden sırasıyla 2004, 2006 ve 2015 yıllarında almıştır. Dr. Saracoğlu’nun araştırma alanları arasında imge ve video işleme, bilgisayarla görü, makine öğrenmesi, çoğulortam analizi ile yüksek başarımlı hesaplama yer almaktadır. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’ndeki 6 yıllık Ar-Ge ve teknik liderlik deneyimini takiben 2012 yılında – küçük bir girişimden 2017 yılı itibariyle Forbes 100 tüketici elektroniği firmalarına, savunma sanayi yüklenicilerine ve büyük IT firmalarına hizmet veren bir firmaya dönüşen – KUARTIS’i kurmuş ve halen firmanın yönetici ortaklığı görevini yürütmektedir.