Prof. Dr. Günay Anlaş

Makine Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Günay Anlaş Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesidir. Anlaş, 2004-2016 yılları arasında Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 2015-2021 yılları arasında da Mühendislik Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.  ABD de Illinois, Virginia Tech ve Delaware üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak bulunmuş, Fransa’da ENSTA’da,  Çin’de NWPU da  kısa dersler vermiş, ABD, Fransa,  Avustralya ve Çin’deki araştırmacılarla ortak araştırma çalışmaları yapmıştır. Prof. Anlaş’ın çalışma konuları mekanik, otomotiv mühendisliği ve yenilenebilir enerji olarak sıralanabilir.  Bu konularda 60 dan fazla yüksek lisans ve doktora talebesi mezun etmiştir.