Prof. Dr. Gündüz Ulusoy

Konferans Başkanı, Sabancı Üniversitesi

Gündüz Ulusoy 1970 yılında Robert Kolej'den Makina Mühendisliği derecesini, 1972 yılında University of Rochester'dan Makina Yüksek Mühendisliği derecesini aldı. 1975 yılında  Virginia Tech'den Endüstri Mühendisliğinde doktora derecesini aldıktan sonra önce Marmara Araştırma Merkezi’ne, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne öğretim üyesi olarak katıldı (1976 -1999). Bölümü Başkanlığı (1985-1993) ve Rektör Yardımcılığı (1992-1994) görevlerinde bulundu. Lancaster University'de doktora sonrası çalışması yaptı (1983). Üniversiteden izinli olarak, bir yıl süre ile Arçelik A.Ş.'de üretim mühendisliği alanında çalıştı (1984-1985). 1993-1997 yıllarında TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği ve 1995-1997 yıllarında Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığında bulundu. 1998-2002 Yıllarında Kalite Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (1988-1991) ve Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliğinde (1994-2000) bulundu.

1999 Yılında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine katıldı ve Üretim Sistemleri Mühendisliği Programını kurdu. Sanayi Liderleri Dual Yüksek Lisans Programını kurdu ve Eşbaşkanlığını yürüttü (2001-2004). TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumunu (REF) kurdu ve Direktörlüğünü yaptı (2003-2008). Başbakanlık Ofisi tarafından kurulan İmalat Sektörünün Sürdürülebilir Rekabetçiliği Komisyonu üyeliğinde bulundu (2007-2010). 2015 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi’nde emekli öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

TÜSİAD ve ilgili Meslek Örgütlerinin desteği ve katkısı ile otomotiv, çimento, elektronik, makina imalat sektörlerinde ve beyaz eşya yan sanayiinde rekabet stratejileri ve sektörel kıyaslama çalışmaları; taşıt araçları yan sanayiinde teknoloji ve yeni ürün geliştirme yönetimi, elektronik sektöründe ise yeni ürün geliştirme yeteneği konusunda sektör araştırması yaptı. Brüksel’deki UNICE Competitiveness Working Group’un üyesi olarak rekabet gücü, girişimcilik ve inovasyon alanlarındaki çalışmalara katkıda bulundu.

Uluslararası ve ulusal akademik dergilerde makaleleri yayımlandı ve çeşitli editörlük görevlerinde bulundu. Ortak yazarı olduğu “An Introduction to Project Modeling and Planning” başlıklı kitabı Springer Nature yayınevi tarafından 2021 yılında yayımlandı. 2022 yılında Industrial Engineering and Operations Management International Society tarafından Academy of Fellows üyeliğine seçildi. Çeşitli uluslararası ve ulusal Konferans ve Çalıştaylarda Başkan ve Program / Organizasyon üyeliği görevlerinde bulundu.