Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız

Müdür Yardımcısı, Boğaziçi Üniversitesi-CARF Merkezi

İTÜ Kimya Mühendisliğinden mezun olan Prof.Dr. Nilgün Kıran Cılız doktora tez çalışmalarını İskoçya Strathclyde Üniversitesi, Uygulamalı Kimya Departmanı’nda “Atıklardan Petrokimyasal ve Enerji Eldesi” konusunda geliştirip Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır. TÜBİTAKMAM Enerji ve Çevre Araştırma Enstitüsü’nde Uzman Araştırıcı olarak çalışırken Danimarka Teknik Enstitüsü tarafından üç sene boyunca aldığı uygulamalı eğitim sonucu Türkiye’nin ilk altı sertifikalı Temiz Üretim uzmanından bir olmuştur. Post-Doktora çalışmalarını Danimarka Teknik Üniversitesi, Ürün Geliştirme Enstitüsü’nde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi üzerine tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak akademik kariyerine devam etmektedir. Kıran Cılız aynı zamanda 2007 yılından itibaren Üniversite’nin Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Araştırma Merkezi’nin Kurucu Müdürlüğü’nü ve 2010 yılı sonrası için Sürdürülebilir ve Yeşil Kampüs Koordinatör’lüğünü çeşitli pozisyonlarda yürütmektedir.Çevre-Etiketinin endüstriyel ürünler için uygulanması ve farklı sektörler için çevre etiketi kriter ve kılavuz geliştirilmesi ile ilgili projeler yürüten Kıran Cılız gene bu çerçevede; Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Metodolojisi çalışmalarını sürdürmektedir. UNDP “Rio+20 National Success Story Award” ödülünü “Tekstil Endüstrisi için T-Shirt Üretimininde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Uygulamaları” çalışması ile almıştır. Birçok üretim ve servis sektörü için çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları ile karbon ve su ayak izi değerlendirmeleri gerçekleştirmektedir. Kıran Cılız Cumhurbaşkanlığı Sıfır Atık ödülünü almıştır ve buna bağlı olarak atık oluşumunun önlenmesi uygulamalarına da ağırlık vermiştir. Katı atıklardan/artıklardan değerli kimyasal ve enerji geri kazanımı konuları uzmanlık alanı olup bu konuda farklı seviyelerde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Son dönemde, Cumhurbaşkanlığı BTYPK’da konu ile ilgili çalışma grubunda raportör olarak sorumluluk almıştır. Gene aynı kapsamda TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Komisyonunda Temiz ve Döngüsel Ekonomi Çalışma Gurubunun moderatörlüğünü yapmıştır. Prof. Kıran Cılız çeşitli ulusal ve uluslarası kurumlarının, vakıfların, komitelerin danışmanlık kurulunda çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili sürdürülebilir kalkınma hedef göstergelerinin uygulanmasında bilgilendirme yapmaktadır. 2021 Temmuz itibari ile T.C. Çevre Ajansı Yönetim Kurunda görev almaktadır. Nilgün Kıran Cılız evli ve iki kız çocuğu annesidir.