Prof. Dr. Özgül Keleş

İstanbul Teknik Üniversitesi

1993 yılında İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini gerçekleştirmiş ve eğitimi sırasında Mita Kalıp ve Döküm Sanayii A.Ş.’de görev almıştır. Doktora eğitimini 2000 yılında ABD New Mexico Institute and Technology üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora sonrası 2000-2002 yılları arasında Argonne National Lab ve ABD New Mexico Institute and Technology üniversitesinde çalışmıştır. 2002-2007 yılları arasında Assan Alüminyum ArGe grubunda ArGe uzmanı ve Ar-Ge yöneticisi olarak çalışmıştır. 2007 yılında İTÜ Kimya Metalurji Mühendisliği Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2010 yılında doçent ünvanı almış ve 2010-2013 tarihleri arasında bölüm başkan yardımcılığı görevini gerçekleştirmiştir. 2011 ve 2016 Mayıs- Ekim tarihleri arasında Lityum iyon bataryalar üzerinde araştırmalar yapmak üzere misafir araştırmacı olarak Argonne National Laboratuvarında görev almıştır. Haziran 2017 itibari ile profesör olarak atanmıştır.

Lityum İyon Pil teknolojileri, Alüminyum-Alaşımları ve Üretim Yöntemleri, Kaplamalar yanısıra Kalite-Problem Çözme- Ar-Ge- İnovasyon Kültürü- Yönetimleri konularında araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Tasarım ve Malzeme Seçimi, Malzemelerin Karakterizasyon Teknikleri, Kalite Mühendisliği, Problem Çözme Teknikleri ve İnovasyon, Tasarım ve Proje Yönetimi, Enerji Malzemeleri ve Deneylerin Tasarımı derslerini vermektedir.

3 adet ulusal kitap, 2 patent, 100 üzerinde ulusal, uluslararası makale ve bildiri, 3 adet marka tescili (I Value7, Corporate Business Wellness, DERMAN, Dinamik Risk Yönetimi), ve çok sayıda değişik kuruluşlar tarafından desteklenen projelerin yürütücülüğünü ve danışmanlığını yapmış ve yapmakta olan Prof. Dr. Özgül Keleş, ABET, MÜDEK değerlendiricisi ve ISO/TC 279/WG 3 İnovasyon Yönetimi standardı yazımında gönüllü olarak görev almakla birlikte halen İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.